Nordic Cooker produktanvisningene

Norsk: Slik fungerer Nordic Cooker.
  • Legg fersk kjølt mat i keramikkgryten, fyll 30-80% av gryten. Sett ned keramikkgryten i den Nordic Cooker rustfrie beholderen og sett på glasslokket. Sett hele Nordic Cooker gryten på et flatt og stabilt underlag, med minst 15 cm avstand fra andre objekter.
  • Sett kontakten i veggen (220V) og kontrollpanelets kabel i USB-portalen på baksiden av din Nordic Cooker.
  • Still inn og start matlagingsprogrammet på kontrollpanelet, se under:

Nordic Cooker instruction #1

1. Programmering

Trykk “start”.

(LCD-skjermen vil da synes)


2. Still inn ønsket matlagingstid:

Nordic Cooker instruction #2

Trykk på “klokken”.

(LCD-klokken blinker)


Nordic Cooker instruction #3Trykk ”opp” eller “ned”.

(0-20 timer)Nordic Cooker instruction #4

3. Still inn ønsket matlagingstemperatur:

Trykk på ”flammen”.

(LCD-flammen blinker)Nordic Cooker instruction #5

Trykk ”opp” eller “ned”.

(varmt, lav, høy: 1, 2 eller 3 flammer). Viktig: Bruk ikke ”holde varmt” (1 flamme) til matlaging.Nordic Cooker instruction #6

4. (Valgmulighet) Still inn utsettelse av start for matlagingen:

Viktig: Kjøtt, fjærkre og fisk bør avkjøles før.

Trykk på “sov”.

(Zzz blinker på LCD-skjermen)Nordic Cooker instruction #7

Trykk “opp” eller “ned”.

(0-4 timer)Nordic Cooker instruction #8

5. Start Nordic Cooker

Trykk på “start”.

(Har du programmert inn utsettelse, vises Zzz på LCD-skjermen og klokken begynner nedregningen av tiden til matlagingen starter. Når matlagingen starter vil klokken regne ned tiden som gjenstår til maten er klar, og den runde klokken vil synes på LCD-skjermen. Når maten er klar vil Nordic Cooker automatisk holde maten varm i fire timer, og du ser en ”flamme” på LCD-skjermen mens nedregningen pågår. Etter fire timer slår din Nordic Cooker seg automatisk av.)

Kontrollpanelets kabel skal alltid sitte i USB-portalen under hele matlagingstiden. For å avbryte et pågående program, eller for å stenge av Nordic Cooker trykk og hold inne ”start” i ett sekund. Når matlagingen er avsluttet steng av kontrollpanelet, dra ut kontakten fra veggen og kontrollkabelen ut av USB-portalen før keramikkgryten med mat fjernes. La Nordic Cooker svalne noe før du flytter på den.