Säkerhetstips

 • Diska keramikgrytan och glaslocket före första gången du använder Nordic Cooker.
 • Ställ Nordic Cooker på än säker stabil, jämn yta inomhus med ett säkerhetsavstånd till andra saker. Se till att inga barn och djur kommer åt den och den ska inte stå i sol eller under ett skåp när den används. Se till att du har elkontakten och kontrollpanelen på en plats som är säker.
 • Använd endast färsk mat i Nordic Cooker, eller från kylskåpet eller små frysta delar.
 • Ha aldrig mat eller vatten i Nordic Cooker värmebehållaren eller på kontrollpanelen, detta upphäver garantin. Mat och vatten får endast läggas i keramikgrytan.
 • Använd aldrig Nordic Cooker utan keramikgrytan eller utan mat i keramikgrytan och använd alltid glaslocket när du tillagar maten, för att få bästa resultat.
 • Efter användning och innan du flyttar Nordic Cooker, stäng av kontrollpanelen och tag bort elkontakten ur väggen. Koppla loss kontrollpanelens elsladd från Nordic Cooker och låt Nordic Cooker svalna.
 • Rengör Nordic Cooker värmebehållarens utsida med en mjuk trasa och lite diskmedel, när behållaren har svalnat och när du har dragit ur elkontakten från eluttaget.
 • Placera aldrig Nordic Cooker behållare, grillgaller eller glaslock på spisen, ugnen eller mikrovågsugnen.
 • Placera inga delar av Nordic Cooker i en frys eller på en het spis.
 • Använd alltid grytlappar när du handskas med de olika delarna av en varm Nordic Cooker och använd alltid grytunderlägg under keramikgrytan när du ställer den på en plats som kan skadas av grytans botten.
 • Var försiktig när du handskas med en full varm Nordic Cooker keramikgryta, eftersom den kan innehålla flera liter varm mat.
 • Placera aldrig en varm keramikgryta eller glaslock direkt i kallt vatten. Låt delarna alltid svalna först. Låt inte keramikgrytan stå väldigt länge i vatten eftersom de oglaserade delarna av keramikgrytan kan suga upp vatten och då kan grytan bli skadad.
 • Mindre bitar av frusen mat kan tillagas direkt utan att tinas först, såsom mindre bitar av kyckling och även grönsaker. Tillaga aldrig större delar av frusen kyckling eller annat kött i Nordic Cooker, tina upp dem först.
 • Tillaga inte råa bönor i Nordic Cooker eller i någon annan slow cooker på grund av att temperaturen inte är tillräckligt hög för att koka bönor på ett säkert sätt.
 • Om det har förekommit ett elavbrott eller att LCD kontrollpanelen varit avstängd, eller frånkopplad från Nordic Cooker, under tillagningen, (kontrollpanelen visar “Err”) finns det en risk att maten inte är ordentligt tillagad, då bör maten slängas.
 • Tillaga aldrig maten på “varmhållning” (en “flamma” på LCD kontrollpanel).
 • Kontrollera att maten är ordentligt tillagad innan servering.
 • LCD kontrollpanelen och USB porten ska används bara med varandra, aldrig med någon annan produkt.
 • Använd inte Nordic Cooker när någon av delarna har blivit skadad och Nordic Cooker ska endast repareras av reparationsföretag godkända av Nordic Cooker, annars gäller ej garantin.