Nordic Cooker instruktioner

Français: Pour voir les conseils d’utilisation du nordic cooker en Français, cliquez ici.
Norsk: å se Nordic Cooker produktanvisningene i Norsk klikk her.
Svenska: Såhär fungerar Nordic Cooker.
  • Lägg färsk kyld mat i keramikgrytan, fyll den mellan 30-80%. Ställ ner keramikgrytan i Nordic Cooker rostfria behållaren och sätt på glaslocket. Placera hela Nordic Cooker grytan på ett plant och stabilt underlag, minst 15 cm från något annat föremål.
  • Sätt i elkontakten i vägguttaget, 220V och kontrollpanelens elkabel i USB porten på baksidan av Nordic Cooker.
  • Programmera och starta tillagningsprogrammet genom att använda kontrollpanelen, se nedan.

Nordic Cooker instruction #1

1. Starta programmeringen

Tryck “start”.

(LCD skärmen syns då)


2. Ställ in den önskade tillagningstiden

Nordic Cooker instruction #2

Tryck på “klockan”.

(LCD klockan blinker)


Nordic Cooker instruction #3Tryck ”upp” eller “ned”.

(0-20 timmar)Nordic Cooker instruction #4

3. Ställ in den önskade tillagningstemperaturen

Tryck på ”flamman”.

(LCD flamman blinkar)Nordic Cooker instruction #5

Tryck ”upp” eller “ned”.

(varmhållning, låg, hög: 1, 2, eller 3 flammor). Viktigt: använd inte varmhållning (1 flamma) för tillagning.Nordic Cooker instruction #6

4. (Valmöjlighet) Programmera in fördröjning av start för tillagningen

Viktigt: Kött, fågel och fisk bör kylas innan.

Tryck “sova”.

(Zzz blinkar på LCD skärmen)Nordic Cooker instruction #7

Tryck “upp” eller “ned”.

(0-4 timmar)Nordic Cooker instruction #8

5. Starta Nordic Cooker

Tryck “start”.

(Om fördröjning av start har programmerats in, visas Zzz på LCD skärmen och klockan börjar räkna ner tiden som är kvar innan tillagningen startar. När tillagningen startar börjar klockan räkna ner tiden som är kvar och den runda klockan syns på LCD skärmen. När tillagningen är klar går Nordic Cooker automatiskt över på varmhållning i fyra timmar, då visas en “flamma” på LCD skärmen och klockan räknar ner. Efter fyra timmar stängs Nordic Cooker automatiskt av.)

Låt alltid kontrollpanelens kabel sitta i USB porten under hela tillagningstiden. För att avbryta ett pågående program eller för att stänga av Nordic Cooker tryck och håll “start” intryckt i en sekund. När tillagningen är avslutad, stäng av kontrollpanelen, drag ut elkabeln ur eluttaget och kontrollkabeln ur USB porten innan keramikgrytan med mat tas bort. Låt Nordic Cooker svalna innan du flyttar på den.